تکنولوژی پردازش قطعات و ماشینکاری دقیق Cnc چیست؟

- Dec 02, 2018 -

تکنولوژی پردازش قطعات ماشینکاری و تراش دقت دقیق چیست؟

(1) خطوط منحنی بر روی قطعه کار، خطوط مستقیم، قوس، نخ و یا منحنی مارپیچی، به ویژه کانونی های منحنی مانند منحنی های غیر دایره ای و منحنی های لیست داده شده توسط عبارات ریاضی.
(2) منحنی فضایی یا سطح یک مدل ریاضی داده شده است.
(3) اگر چه شکل ساده است، اندازه بزرگ است و تشخیص مشکل است.
(4) حفره داخلی، داخل کابینت، و غیره، که برای مشاهده، کنترل و تشخیص زمانی که توسط ابزار ماشین آلات معمولی پردازش دشوار است.
(5) سوراخ یا هواپیما با شرایط سخت سخت.
(6) یک سطح یا شکل ساده است که می تواند در یک راه اندازی پردازش شود.
(7) محتوای پردازش کلی که می تواند به طور موثر بهبود بهره وری و کاهش نیروی کار با استفاده از تراش فرز CNC.
اشیاء پردازش اصلی مناسب برای تراش CNC انواع زیر هستند: قطعات پروفیل هواپیما، قطعات تراشکاری متغیر، قطعات کانتور سطح فضایی، سوراخ ها و موضوعات.

Precision CNC Machining and Milling Parts

یک جفت:چه نوع ابزار برای ماشینکاری Cnc پلاستیک تبدیل قطعات استفاده می شود? بعدی:فرایند ماشینکاری CNC ماشین تراش